menu

MAQUINA bouwt aan jouw succes!

 

Wij combineren creatieve branding, on- en offline marketingtechnieken en ervaring om jouw organisatie te laten groeien in jouw marktsegment. Dit krachtige samenspel van diensten zorgt voor een duurzame, lange termijn identiteit, dat het juiste imago uitdraagt. Een consistente huisstijl en gerichte communicatie zal jouw bedrijf of product een solide kans geven om te groeien.

Een sterk merk blijft overeind in een overvolle markt. Mensen vallen voor sterke merken en worden zelf ambassadeurs. Hoe mensen je merk waarnemen bepaalt het succes van het bedrijf of product. Of je nu een start-up, een non-profit of een gevestigd bedrijf bent. Branding is het grijpen van elke kans om mensen jouw merk te laten kiezen boven een ander.

Doelstellingen

Doelpubliek

Domein

Distributie

Design/Inhoud.

Doelstellingen


Elke branding start met het bepalen van de doelstellingen. Doelstellingen kunnen heel divers zijn, gaande van het lanceren van een product in een regio, het verstevigen van een positie, tot het verkrijgen van internationale naamsbekendheid of het teweegbrengen van een emotie. Deze doelstellingen leggen we vast in een ‘missie’ of ‘visie’ die we gebruiken in de branding. Waar willen we naar toe, en wie dienen we daarvoor te bereiken?

 

Doelpubliek


Wie we dienen te bereiken, dat bepalen we met het doelpubliek. Het is belangrijk om je doelpubliek af te bakenen dat je wenst te bereiken via je communicatie. Teveel verschillende doelgroepen gelijktijdig aanspreken zal snel leiden tot een ‘stuck-in-the-middle’. Het is belangrijk dat je de focus, branding en de gehele communicatie op jouw doelgroep of segment richt.

Samen met je Doelpubliek bepaal je best ook al je doelregio. Is dit bijvoorbeeld De Kust, of is het Vlaanderen, is het België of internationaal? De doelgroep en -regio bepaalt de tone of voice, de beeldvorming, de taal en de inhoud.

Domein


In welk domein, of sector, is jouw onderneming gepositioneerd of wil je het plaatsen? Waar wil je de referentie worden binnen de markt? Via je branding kan je focus leggen op één specifiek domein en kan je je specialisme laten gelden. Het domein hangt nauw samen met het doelpubliek. Als jouw domein groenten en vlees zijn bijvoorbeeld, dan vallen grootwarenhuizen, slagers, kruideniers, restaurants eventueel binnen je publiek.


Distributie


Via welke kanalen dienen we de branding te distribueren om onze doelstellingen, doelpubliek en domein te bereiken? Om jouw verhaal te verspreiden maken we gebruik van marketing, soms cross-mediaal, soms enkel via on- of offline marketing. Door gebruik te maken van marketing automation tekenen we flows uit zodat we ons merk kunnen “positioneren en top-of-mind houden” bij ons publiek. Marketing automation gaat verder dan het versturen van een e-mailing of direct mailing en dan zien we wel… , het heeft een scenario als iemand iets niet gelezen heeft, een scenario als iemand wel reageert, … . Elke stap van het distributieproces komt in aanmerking voor marketing automation.

Design & inhoud

Eenmaal de kanalen bepaald zijn in kader van je branding dienen we hier een bepaalde uitstraling aan te geven. Het design is de look & feel van de hele campagne. Met design kan je een bepaalde reactie, emotie teweegbrengen binnen je doelpubliek die beantwoord aan onze doelstellingen. Het design vertelt op een visuele manier het verhaal van je bedrijf. Het ontwerpen van een herkenbare huisstijl en deze doortrekken doorheen de hele marketingcampagne vormt hier een belangrijk onderdeel. Design is niet alleen belangrijk voor advertenties en visitekaartje maar ook in bijvoorbeeld bedrijfspresentaties, signature in de e-mail, offerte, briefwisseling, interne en externe communicatie.


Journey

Van zodra alles loopt dient er opvolging gegeven te worden aan de doelstellingen, doelpubliek, domein, distributie, … . Worden de doelstellingen die vooropgesteld zijn behaald, bereiken we het doelpubliek dat we vastgelegd hebben, … al deze vragen dienen we regelmatig te stellen. Indien deze ‘off-target' zijn moeten we herpositioneren, misschien een bijsturing van de branding doorvoeren. De journey is het volledige verhaal van je bedrijf dat continu geanalyseerd, gecommuniceerd en geëvalueerd wordt.


Maquina helpt jou bij het maken van de analyse, het bepalen van de strategie, de marketing on- & offline en de opvolging en bijsturing.
Samen bepalen wij de juiste 5D aanpak.

Contacteer ons nog vandaag en laat ons een afspraak inplannen,
samen gaan we voor

Sterk creatieve communicatie die degelijk is onderbouwd.